Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Uitvoering motie tegenbewijsregeling box 3 heeft te veel nadelen

De uitvoering van de motie om een tegenbewijsregeling in te voeren in box 3, kent te veel nadelen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Een eenjarige tegenbewijsregeling leidt tot selectief gebruik, namelijk alleen in slechte beursjaren. Terwijl in goede beursjaren het box-3-inkomen tegen het lagere forfaitaire rendement wordt belast. De invoering van een meerderjarige tegenbewijsregeling is complex, omdat alle systemen en regelgeving zijn afgestemd op belastingheffing per jaar. De informatievoorzieningscapaciteit (IV-capaciteit) bij de Belastingdienst is bovendien ontoereikend voor invoering van deze regelingen. Maar er zijn meer nadelen.

Staatssecretaris van Rij noemt ook als complicatie voor de invoering van een tegenbewijsregeling dat daarvoor een eenduidige definitie nodig is van het begrip ‘werkelijk rendement’. De invulling van dit begrip is complex. Een ander punt daarbij is dat de Belastingdienst bij een tegenbewijsregeling geen gegevens die van belang zijn voor het werkelijk rendement, vooraf kan invullen. Daarvoor moet dus een groot beroep worden gedaan op de belastingplichtigen, die zelf het werkelijk rendement moeten bepalen. De onduidelijkheid omtrent de invulling van het begrip werkelijk rendement leidt dan tot niet-gebruik, onbedoeld gebruik en zelfs misbruik van de tegenbewijsregeling en tot foutieve aangiften. Tot slot noemt Van Rij de budgettaire derving van ruim € 1 miljard per jaar als nadeel van een tegenbewijsregeling.