Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Uitkomst overleg ministerie en belangenorganisaties inzake box-3-bezwaren

Openstaande bezwaarschriften over box 3 voor de jaren tot en met 2021 worden per direct aangehouden. In het bezwaarschrift moet wel duidelijk zijn aangegeven dat het gericht is tegen box 3, bijvoorbeeld vanwege de onjuiste invulling die het rechtsherstel geeft aan het begrip ‘werkelijke rendement’. Dit is de uitkomst van het overleg dat afgelopen week plaatshad tussen het ministerie van Financiën en de beroeps- en belangenorganisaties over de lopende bezwaarprocedures tegen box 3. Er wordt nu eerst gewacht op de uitspraak van de Hoge Raad in de lopende procedures tegen de invulling van het begrip ‘werkelijk rendement’.

Het aanhouden van de bezwaarschriften heeft als voordeel dat een uitspraak op bezwaar voorlopig uitblijft en dat er – bij een negatief oordeel – dus ook nog geen beroep hoeft te worden ingesteld om rechten veilig te stellen. De beroeps- en belangenorganisaties roepen hun achterban op om de Belastingdienst niet in gebreke te stellen vanwege het overschrijden van de wettelijke termijn, waarbinnen op het bezwaar zou moeten worden beslist. Over het jaar 2022 bestaat er nog geen duidelijkheid. Daarover zal nog overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Financiën en de beroeps- en belangenorganisaties.

Oproep massaalbezwaarplusprocedure
De beroeps- en belangenorganisaties roepen hun achterban op om geen verzoekschriften ambtshalve verminderingen box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmakers in te dienen. Niet-bezwaarmakers die geen verzoek hebben ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben gedaan.