Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tweede nota van wijziging Fiscale verzamelwet 2024

In de Fiscale verzamelwet 2024 is voorgesteld om de bewijslast te verzwaren voor de aftrek van giften in natura met een hogere waarde dan € 10.000 (per belastingplichtige) per kalenderjaar. Deze giften zijn vanaf 2024 alleen nog aftrekbaar als deze kunnen worden  onderbouwd met een onafhankelijk taxatierapport of een factuur. Deze verzwaarde bewijslast gaat ook gelden voor een kwijtschelding van een vordering die ziet op een vermogensbestanddeel in natura. Dit staat in de tweede nota van wijziging bij de Fiscale verzamelwet 2024, die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de Fiscale verzamelwet 2024 is ook een vrijstelling opgenomen in de Wet IB 2001 voor het vergoeden of verstrekken (waaronder ter beschikking stellen) van zogenoemd leefvervoer door het UWV. De vrijstelling was aanvankelijk beperkt tot 2.000 kilometer per kalenderjaar.  Bij de eerste nota van wijziging is dit maximum geschrapt. Hiermee worden tevens verschillen weggenomen in de fiscale behandeling van leefvervoervoorzieningen die enerzijds worden toegekend door de gemeente (op basis van Wmo) en anderzijds door het UWV.