Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Twee dienstverbanden en het recht op een Ziektewetuitkering

Stel, je hebt twee dienstverbanden bij een en dezelfde werkgever. Je meldt je ziek en één ervan loopt af tijdens ziekte, terwijl de andere arbeidsovereenkomst nog doorloopt. Heb je dan recht op een Ziektewetuitkering voor het afgelopen dienstverband? We zien dergelijke parallelle overeenkomsten ontstaan in situaties van vervanging voor collega’s wegens ziekte, ouderschapsverlof, zwangerschap, etc. Naast een vast dienstverband voor 24 uur, komt er dan bijvoorbeeld een tijdelijke uitbreiding voor 10 uur per week. Terug naar de vraag: heb je na afloop van één van de dienstverbanden nu wel of geen recht op een Ziektewetuitkering? Wat zegt de wet?

Artikel 29-1 onder a ZW stelt dat er géén recht op een uitkering is, als er recht is op loondoorbetaling wegens ziekte. Maar verhindert het recht op loondoorbetaling voor de doorlopende arbeidsovereenkomst nu een recht op een Ziektewetuitkering? Of kun je beide dienstverbanden splitsen in twee afzonderlijke dienstverbanden met afzonderlijke rechten? Voor de beantwoording van deze vragen kijkt de CRvB naar de feiten. Zijn de werkzaamheden in de extra uren wezenlijk gelijk aan het werk van de eerste arbeidsovereenkomst en zijn de arbeidsvoorwaarden voor de rest ook gelijk? Zo ja, dan wordt in principe géén Ziektewetuitkering toegekend. Tenzij er een afzonderlijke overeenkomst wordt opgesteld, waarin het volgende is opgenomen: de specifieke reden voor het aangaan van de nieuwe, schriftelijke arbeidsovereenkomst, het aantal te werken uren en de maximale duur van de arbeidsovereenkomst.

Wat moet je bijvoorbeeld níet doen?

  • Een wijziging aanbrengen op de bestaande arbeidsovereenkomst via een wijzigingsformulier of enkel een bijlage.
  • Blind afgaan op de toekenning van een Ziektewetuitkering door de uitvoerder Ziektewet voor eigenrisicodragers. Hier worden namelijk fouten gemaakt.

Conclusie: verschillen de werkzaamheden van het extra werk wezenlijk, en gelden er verschillende arbeidsvoorwaarden? Dan hoef je niet te voldoen aan bovenstaande extra eisen voor het recht op een uitkering. Dat is namelijk voldoende om een aparte tweede arbeidsovereenkomst aan te nemen. Je hoeft dan geen afzonderlijke nieuwe arbeidsovereenkomst met genoemde punten op te stellen. De CRvB houdt streng aan deze leer vast, in tegenstelling tot de lagere rechtspraak. Ben je eigenrisicodrager of een grote(re) werkgever en wil je het risico vermijden van een extra ziektewettoerekening? Zorg er dan voor dat je niet voldoet aan de genoemde punten voor toekenning van een uitkering.