Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Transitie Pensioenfonds Vervoer: alle seinen op groen!

De Wet Toekomst Pensioenen is inmiddels in werking getreden en de eerste pensioenfondsen zijn bezig met het voorbereiden van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfonds Vervoer laat weten wat cao-partijen met elkaar zijn overeengekomen in het transitieplan, met hun eerste bevindingen. Wat blijkt: het risico op pensioenverlagingen is vrijwel nihil bij een projectierendement dat gelijk is aan de lage risicovrije rente. De kans op verhogingen is nog steeds aanwezig en wordt ook verwacht bij een premie die op het huidige niveau blijft. Een ruime huidige dekkingsgraad van 118% maakt het invaren ook makkelijker.

De vergelijking met de huidige pensioenregeling valt positief uit, met alleen een beperkt slechter pensioen in een slechtweerscenario. De transitie kan evenwichtig plaatsvinden, met beperkte generatie-effecten en de solidariteitsreserve hoeft niet hoog te zijn. Dat is goed nieuws en dat spreekt diegenen tegen, die waarschuw(d)en voor een casinopensioen en die dat nieuwe stelsel niet wilden. Ook ingegane pensioenen worden omgezet en sociale partners willen in 2025 volledig overgaan.