Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Toch geen verhoging belastingrente Vpb en bronbelasting per 1 maart

De aangekondigde verhoging van belastingrente naar 10,5% voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting per 1 maart 2023 is niet doorgegaan. De belastingrente blijft voorlopig 8%. In het voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw beoordeeld. Dit meldt staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Besluit belasting- en invorderingsrente zal zo spoedig mogelijk hierop worden aangepast. Tot die tijd wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen die recht hebben op een vergoeding van belastingrente en belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen.

Totdat het aangepaste besluit er is, is de belastingrente 10,5% voor belastingplichtigen die recht hebben op een vergoeding van belastingrente en 8% voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen. Vanaf het moment dat het aangepaste besluit ingaat, geldt voor beide belastingplichtigen 8%. Dit percentage geldt dan totdat er een nieuw besluit wordt genomen over de hoogte van de belastingrente.