Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tijdig (meer) lijfrentepremies betalen voor aftrek in 2023

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 meer mogelijkheden om lijfrentepremies af te trekken. De jaarruimte is vergroot van 13,3% naar 30% van het loon of de winst uit een onderneming. Ook is het maximum verhoogd van € 15.317 naar € 34.550. De maximale reserveringsruimte is verhoogd naar € 38.000 en geldt voor de onbenutte jaarruimtes van de afgelopen 10 jaar in plaats van 7 jaar. Heeft u een pensioentekort in 2023 wilt u profiteren van de verruimde lijfrentepremieaftrek? Zorg dan dat lijfrentepremie in 2023 betaald wordt.

Bent u de afgelopen 5 jaar vergeten om de lijfrentepremie in aftrek te brengen en kunt u aantonen dat u de lijfrentepremies niet heeft afgetrokken? In dat geval kunt u verzoeken om ambtshalve vermindering. Dat kunt u doen met kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren en de aanslagen over die jaren.