Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid verlengd tot 1 april 2024

De Belastingdienst kent vanaf 1 augustus 2022 een tijdelijk soepeler saneringsbeleid voor invordering van belastingschulden. Dit brengt onder andere met zich mee dat de Belastingdienst genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt (100% in plaats van 200%). Voor schuldeisers wordt het daardoor aantrekkelijker om deel te nemen aan een akkoord en levensvatbare bedrijven krijgen zo een betere kans om te blijven bestaan. Om meer bedrijven te redden, is het versoepelde beleid verlengd tot 1 april 2024.

Op 14 augustus 2023 hadden nog ongeveer 226.000 ondernemers een betalingsregeling voor een openstaande coronaschuld van bijna € 15 miljard. Ruim 46.000 daarvan hebben een achterstand in hun betalingsregeling opgelopen en daarnaast ook nog ruim € 1 miljard aan overige belastingschulden open staan. Vanaf september 2023 zullen invorderingsmaatregelen worden getroffen, zoals het versturen van aanmaningen en het intrekken van de regeling.

Oplossen schuldenproblematiek
De Belastingdienst wil ondernemers zo goed mogelijk helpen bij het oplossen van hun schuldenproblematiek en benadrukt dat ondernemers in alle fasen, dus ook na een aanmaning of dwangbevel, nog om hulp kunnen vragen. Daarnaast wordt ook de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid verlengd voor verzoeken die vóór 1 april 2024 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Deze verlenging biedt ondernemers de mogelijkheid om nog tijdig tot een akkoord te komen met hun schuldeisers.