Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tien jaar lang ten onrechte extra premie WHK betalen! Wie wil dat?

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en de wachttijd van 104 weken bijna afloopt, komt het UWV om de hoek kijken. Het UWV gaat dan beoordelen of de werknemer vanwege zijn ziekte en daaruit voortvloeiende beperkingen in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De beslissing van het UWV is voor de werknemer uiteraard van zeer groot belang. Maar ook voor de werkgever kan de beslissing van het UWV grote (financiële) gevolgen hebben. Dit maakt dat de werkgever er belang bij heeft om de beslissing van het UWV te laten controleren, om zo te verifiëren of de WIA-uitkering terecht en op goede gronden is toegekend.

In een onlangs door mij behandelde casus werd aan een werknemer een 80-100% WIA-uitkering toegekend. Ondanks alle inspanningen van de werkgever was het als gevolg van de (ernstige) beperkingen van de werknemer niet gelukt om een passende functie te creëren en werd het dienstverband beëindigd. Namens de werkgever werd vervolgens bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het UWV. Naar zijn mening was er ten onrechte aan de werknemer geen IVA-uitkering toegekend. In bezwaar werd alsnog een IVA-uitkering toegekend. Naast het feit dat de werknemer een uitkering kreeg die recht deed aan zijn situatie, bespaarde dit de werkgever ook nog heel veel geld.

Controle beslissing loont
Als er geen bezwaar zou zijn aangetekend, was de WIA-uitkering via de Werkhervattingskas (WHK) doorberekend aan de werkgever. Dit scheelde de werkgever over een periode van 10 jaar ruim € 30.000 aan extra premie (vaak ervaren als ‘boete’) voor de WHK. Het laten controleren van de beslissing van het UWV was daarom zeer lonend.