Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Testament wijzigen of aanvullen?

We spreken ook bij testamenten wel van een APK-keuring; het verdient de moeite om periodiek te beoordelen of een testament nog wel up-to-date is. Vaak moet door gewijzigde omstandigheden het gehele testament worden aangepast. Doorgaans wordt dan het eerder gemaakte testament herroepen. Het is uiteraard ook mogelijk om het testament in stand te laten, en het enkel op onderdelen aan te vullen. Ten slotte komt het ook voor dat het gehele testament ingrijpend wordt gewijzigd, en dat we er toch voor kiezen om het oude testament – in technische zin – in stand te houden en het aan te vullen. Waarom zouden we dat doen?

Een goede reden om dat te doen, is als het een testament betreft van vóór  1 januari 2003, met daarin opgenomen de ouderlijke boedelverdeling. Vaak zie je in deze testamenten nog de mogelijkheid om met een ruime termijn van deze ouderlijke boedelverdeling af te wijken. Voor deze afwijking geldt dan een nader genoemde termijn, die doorgaans veel langer is dan de drie maanden voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling. Dit zorgt ervoor dat deze testamenten twee voordelen combineren: alle goederen gaan van rechtswege over, zonder leveringshandeling, en toch geldt er een ruimere termijn om daar desgewenst van af te wijken. Dat is beter dan de wettelijke regeling die na 2002 in de wet is gekomen.

Tip
Heb je een dergelijk testament, dan zou je dat moeten koesteren. Vul het alleen aan – en vervang het dus niet.