Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Terugkerend fenomeen: kan zieke werknemer 100% loon vorderen?

Een werknemer kan niet afdwingen dat hij steeds recht heeft op 100% van het loon, als zijn werkgever tijdens een eerdere korte ziekteperiode ook het volledige loon doorbetaalde. Dit discussiepunt speelde onlangs weer in een zaak bij de rechtbank Rotterdam. Hierbij werd een geanonimiseerd WhatsAppbericht van één collega onvoldoende bewijs gevonden voor de gebruikelijkheid van de onderneming om bij ziekte meer loon te betalen dan het wettelijk minimum van 70%. Dat de werkgever het loon van haar werknemers – uit praktische overwegingen en boekhoudkundig gemak – ingeval van incidentele en kortstondige periodes van ziekte wel volledig doorbetaalt, maakt dit niet anders.

Tip
Ongetwijfeld komen dit soort discussies in de praktijk regelmatig langs. Een werkgever kan zich beroepen op een vergissing. Maar als een werkgever langdurig afwijkt van het wettelijke of contractuele minimum, kan een werknemer hier wel rechten aan ontlenen. Het kan lastig zijn om te bepalen waar de grens ligt.