Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door de registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Dit zijn onder meer mensen die door de FSV-registratie schuldhulpverlening zijn misgelopen of bij wie het risico bestaat dat er bij de aangifte niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Dat blijkt uit het vastgestelde tegemoetkomingsbeleid. Ook schade wegens schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeert voor een schadevergoeding. Nadat er begin 2023 een werkinstructie is vastgesteld, zal worden gestart met beoordelen wie er voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.