Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Subsidie voor vergroening maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid dringt in toenemende mate door in elk aspect van ons leven, inclusief de vastgoedmarkt. De Nederlandse overheid heeft de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gelanceerd om deze beweging te ondersteunen. De DUMAVA is een Nederlandse subsidieregeling, die bedoeld is om de transitie naar duurzaam maatschappelijk vastgoed te ondersteunen. Via deze regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoetgekomen worden in de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen.

Het gaat hierbij om verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan een betere energieprestatie van een gebouw, die CO2-emissiereductie tot gevolg hebben. De DUMAVA is een lastig aan te vragen subsidie, waarbij je als aanvragende partij moet voldoen aan veel eisen en randvoorwaarden. Het is dan ook van groot belang om de aanvraag zeer goed voor te bereiden, bij voorkeur met ondersteuning van een goede adviseur. De eerstvolgende openstellingsdatum is maandag 3 juni 2024. De regeling werkt volgens het principe first come first serve. Daarom is het verstandig om de aanvraag ook meteen op de eerste openstellingsdag in te dienen.