Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Subsidie voor vergroening maatschappelijk vastgoed mogelijk

Duurzaamheid dringt in toenemende mate ook door in de vastgoedmarkt. De Nederlandse overheid heeft de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gelanceerd om deze beweging te ondersteunen. De DUMAVA is een Nederlandse subsidie, die bijdraagt aan de transitie naar duurzaam maatschappelijk vastgoed. Via deze regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoetgekomen worden in de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen die bijdragen aan een betere energieprestatie van een gebouw, met als gevolg een reductie van de CO2-emissie.

De DUMAVA is een lastig aan te vragen subsidie, waarbij je als aanvragende partij aan veel eisen en randvoorwaarden moet voldoen. Het is dan ook van groot belang om de aanvraag zeer goed voor te bereiden, bij voorkeur met ondersteuning van een goede adviseur. De eerstvolgende openstellingsdatum is 18 september 2023. Aangezien de regeling met een first-come-first-serve principe werkt, is het verstandig om de aanvraag ook meteen op de eerste openstellingsdag in te dienen. De eerstvolgende subsidieronde na 18 september wordt verwacht in april 2024.