Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Subsidie voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren in het mkb

Mkb-ondernemingen die binnen hun onderneming in maatregelen willen investeren om het leren en ontwikkelen onder het personeel te bevorderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB (SLIM). Als mkb-onderneming kun je subsidie aanvragen op één of meerdere van de volgende activiteiten. De eerste is het doorlichten van de onderneming. Dit moet uitmonden in een opleidings- of ontwikkelplan, gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte om

de leerrijke werkomgeving te versterken, vanuit het perspectief van de onderneming. Om welke activiteiten gaat het nog meer?

De andere genoemde activiteiten zijn:

  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of – in geval van een samenwerkingsverband – werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode; of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidie kan individueel worden aangevraagd of in een samenwerkingsverband. Voor individuele aanvragen geldt een maximale bijdrage van 80% (in het geval van een kleine onderneming) tot maximaal € 25.000. Ondernemers die in een samenwerkingsverband willen deelnemen kunnen 60% subsidie ontvangen tot € 200.000 per deelnemer, met een maximale bijdrage van € 500.000 per project.