Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven

Vanaf 1 september 2023 kunnen ook individuele bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Tot nu toe was deze MDIEU-subsidie alleen beschikbaar voor sectoren. In een tijd van arbeidstekorten is dit wellicht voor u een kans om uw personeel langer aan uw bedrijf te binden. Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans immers groter dat zij bij uw bedrijf willen blijven werken. Bovendien vergroot dit de kans dat zij kunnen doorwerken tot aan hun pensioen.

Het drempelbedrag voor subsidieaanvraag is € 75.000. Hierin is ook € 5.000 opgenomen voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. Dit is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag, waarin u de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart brengt. U kunt deze analyse zelf uitvoeren of daarvoor een externe adviseur inschakelen.

Activiteitenplan

Aan de hand van de bedrijfsanalyse maakt u vervolgens een plan met de activiteiten die nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren. Daarbij moet u ook een begroting opstellen. Er zijn voor de bedrijfsanalyse en het maken van een activiteitenplan met een begroting formats beschikbaar met een toelichting. Daarnaast kunt u ook subsidie aanvragen om bepaalde groepen oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de zogenoemde Regeling vervroegde uittreding (RVU). De activiteiten voor duurzame inzetbaarheid moeten wel ten minste 25% van de subsidieaanvraag beslaan. U krijgt 50% subsidie voor investeringen in deze activiteiten en 25% voor de investeringen in de RVU-activiteiten. Het overige bedrag investeert u zelf. U kunt de subsidie tot 30 november 2023 aanvragen via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. U moet het project voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers uiterlijk 31 december 2025 hebben afgerond.

Tip

Om een idee te krijgen van de activiteiten die kwalificeren voor de MDIEU-subsidie is een menukaart ontwikkeld. Hiermee kunt u uw eigen activiteitenplan maken.