Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Strengere eisen voor verhuurders woningen

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels voor het hele verhuurproces van reguliere verhuur van woningen en de verhuur van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten. Sindsdien kunnen gemeenten verhuurders verplichten tot het hebben van een gebiedsgerichte verhuurvergunning. Zo kunnen zij extra eisen stellen aan verhuurders als het gaat om onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. Ook voor de verhuur van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen. Daar kunnen zij voorwaarden aan verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het maximaal aantal personen per kamer, hygiƫnevoorzieningen en voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden.

Handhaving

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de algemene regels en de verhuurvergunning. Daartoe hebben zij bestuursrechtelijke instrumenten tot hun beschikking gekregen die uiteenlopen van een waarschuwing, boetes tot en met de beheerovername van het pand in het uiterste geval.