Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Stichting Pensioen Voldoen werft ‘pensioengedupeerden’

“Neem kosteloos deel en claim uw schade!” Daarmee opent de website van de stichting PensioenVoldoen.nl, die een procedure aanspant tegen de Nederlandse staat. Inzet is de compensatie van alle indexatieschade die sinds 2007 is geleden. Zij stellen namelijk dat bij de invoering van de Pensioenwet ten onrechte een risicovrije rekenrente is gebruikt bij de berekening van de aan te houden pensioenverplichting in een pensioenfonds. Bij een hogere rekenrente zou er veel meer pensioenindexatie mogelijk zijn geweest. Dat gaat om vele miljarden euro’s. Inmiddels hebben zich al 250.000 mensen aangemeld hebben bij Henk Krol, die bestuurder en woordvoerder is van de stichting. Spoiler…

Er zijn al eerder drie soortgelijke procedures met deze inzet geweest, en die pensioenvorderingen zijn allemaal afgewezen. Het oordeel was steeds: de rekenrente die pensioenfondsen hanteren is gewoon passend en in overeenstemming met Nederlandse wetgeving (Pensioenwet, FTK en RJ) en de Europese richtlijn IORP. Zo is er een uitspraak van de Accountantskamer Zwolle (21/59 Wtra AK), die tot de conclusie komt dat de rekenrente niet alleen geoorloofd, maar vooral ook passend is.