Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Steeds meer mensen krijgen geen volledige AOW

Steeds meer mensen krijgen geen volledige AOW-uitkering. Dit blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van alle 3,6 miljoen AOW-gerechtigden ontvingen in het afgelopen kwartaal 677.000 individuen geen maximale uitkering. Bijna een tiende van alle AOW-gerechtigden woont buiten Nederland. Deze groep van ongeveer 330.000 ouderen vestigt zich voornamelijk in buurlanden. Zo hebben ongeveer 64.000 Nederlandse AOW-ontvangers hun thuis in België en nog eens meer dan 48.000 hebben hun wortels in Duitsland.

Korting op de AOW komt ook voor bij mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en bij Nederlanders die hun leven elders hebben doorgebracht. Voor elk jaar dat zij niet in Nederland hebben gewoond of gewerkt, wordt hun AOW-uitkering namelijk met 2% gekort. Gemiddeld bedroeg de korting op de AOW-uitkering 43%. Men kan er overigens voor kiezen om de uitkering later te starten dan de reguliere AOW-ingangsleeftijd, om precies te zijn tot maximaal 5 jaar daarna. Een latere start resulteert meestal in een hogere maandelijkse uitkering.