Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Standpunt Kennisgroep over oversluiten eigenwoningschuld bij eigen bv

Voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij het bepalen van het bovenmatige deel van de schulden aan de eigen bv, geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt echter niet voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij een derde, die op 1 januari 2023 of later zijn overgesloten naar de eigen bv. Dit standpunt heeft de Kennisgroep van de Belastingdienst gepubliceerd. Dit betekent dat voor deze overgesloten op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden een recht van hypotheek op de eigen woning aan de bv moet worden verstrekt om niet mee tellen bij het bepalen van het bovenmatige deel van de schulden bij de eigen bv.

Tip
Het overgangsrecht is dus alleen bedoeld voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv. In dat geval is het verstrekken van een hypotheekrecht niet nodig om een eigenwoningschuld buiten aanmerking te laten bij het vaststellen van het bovenmatige deel van de schulden bij de eigen bv. Is je klant deze schulden daarna aangegaan bij zijn/haar eigen bv, dan moet hij/zij een hypotheekrecht op de eigen woning verstrekken aan de eigen bv om onder deze uitzondering te vallen.

Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de aangegane schulden voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt. Attendeer je klanten tijdig op deze vereisten. Aan het eind van het jaar maakt de Belastingdienst voor het eerst de balans op van de bovenmatige schulden bij de eigen bv.