Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Sporten op kosten van de werkgever nog mogelijk?

Sinds de aanscherping vanaf 2022 zijn nog slechts verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Een dergelijke voorziening moet gericht zijn op risico’s die de arbeid met zich meebrengt. Is het dan niet meer mogelijk dat de werkgever sporten onbelast vergoedt? Neem een situatie waarin wordt geconstateerd dat een werknemer RSI-klachten krijgt, omdat hij een groot deel van zijn dag achter zijn computer werkt. Op advies van de bedrijfsarts gaat de werknemer sporten bij een fysiotherapeut. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet. Kan de werkgever dit dan niet meer onbelast vergoeden?

Volgens de Belastingdienst is sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut in beginsel een voorziening die gericht is op de algemene gezondheid van de werknemer – en niet zozeer op gezondheidsrisico’s die aan de arbeid gerelateerd zijn. Daarom zou de arbovrijstelling niet van toepassing zijn. Desondanks kan in dit geval toch sprake zijn van een verplichte arbovoorziening. De werkgever moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat de voorziening redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, omdat deze:

  • bijdraagt aan de bestrijding van de (werkgerelateerde) klachten en de re-integratie van de werknemer, gelet op de persoonlijke eigenschappen van de werknemer; en
  • past bij de stand van de wetenschap, professionele dienstverlening en arbeidshygiënische strategie.

Het feit dat de bedrijfsarts de voorziening adviseert, is een belangrijke indicatie. Er zijn dus wel degelijk nog mogelijkheden.