Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Soms melden betalings­onmacht niet nodig

Uw bv kan een onderneming drijven die verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Zij betaalt hiervoor periodieke premies. Het kan echter gebeuren dat uw bv door omstandigheden niet kan voldoen aan deze betalingsverplichting; er is dan sprake van betalingsonmacht. Uw bv is in zo’n geval verplicht om onverwijld mededeling te doen van deze betalingsonmacht aan het bedrijfstakpensioenfonds. Als dit wordt nagelaten, zijn de bestuurders in beginsel aansprakelijk. Toch heeft de hoogste rechter – de Hoge Raad – geoordeeld dat een mededeling onder bepaalde omstandigheden niet nodig is.

Melden of niet

In geval van betalingsonmacht moet de bestuurder van de rechtspersoon dit in beginsel mededelen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Hij of zij moet nadere inlichtingen en stukken verstrekken, als hierom gevraagd wordt. Het is de bedoeling dat het bedrijfstakpensioenfonds hierdoor vroegtijdig op de hoogte raakt van de moeilijkheden van uw bv, zodat het hiernaar kan handelen. De Hoge Raad oordeelt dat een melding achterwege kan blijven als het bedrijfstakpensioenfonds tijdig op andere wijze op de hoogte is geraakt van de betalingsonmacht en de oorzaak hiervan. Het is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een melding achterwege kan blijven of niet. In de zaak voor de Hoge Raad leidden de volgende omstandigheden tot het oordeel dat het melden van de betalingsonmacht niet nodig was:

  • er was vóór een faillissementsaanvraag al gecommuniceerd over de financiële situatie;
  • er was inzicht gegeven in de schuldenlast en de oorzaak hiervan;
  • het pensioenfonds heeft boekenonderzoek gedaan in de administratie van de onderneming; en
  • het pensioenfonds heeft sindsdien hogere nota’s gestuurd dan gewoonlijk.