Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen

Per 1 juli 2023 moet u als werkgever naast uw eigen mening ook de mening van uw werknemer over zijn of haar re-integratieafspraken vastleggen in het plan van aanpak en in de (eerstejaars)evaluatie. Het UWV heeft de daarvoor bestemde formulieren op de website aangepast. Deze nieuwe verplichting moet meer inzicht geven in hoe de werknemer tegen zijn/haar re-integratie aankijkt en ook de betrokkenheid bij het integratieproces van u en uw werknemer vergroten. U hoeft de visies niet toe te voegen als u al vóór 1 juli 2023 een plan van aanpak of een (eerstejaars)evaluatie hebt opgesteld. Dat is alleen nodig als u ná 1 juli 2023 de afspraken wijzigt.