Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Schuldonderzoek wordt mogelijk bij accountant en belastingadviseur

Per 1 januari 2025 wordt het voor belastinginspecteurs mogelijk om een zogenoemd schuldonderzoek bij de accountant en/of belastingadviseur uit te voeren. Dit volgt uit de Fiscale Verzamelwet 2025 die het ministerie van Financiën medio vorig jaar ter consultatie heeft aangeboden. Hierin is onder andere een belangrijke verandering in het fiscale boeterecht voorgesteld per 1 januari volgend jaar. Het betreft hier de invoering van artikel 67h Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), waarmee de inspecteur een dergelijk schuldonderzoek bij de accountant en/of belastingadviseur kan uitvoeren. Wat gaat dit in de praktijk betekenen voor jou als adviseur?

De inspecteur krijgt met het nieuwe wetsartikel een uitgebreide bevoegdheid om informatie rechtstreeks bij de adviseur op te vragen – die verplicht is om daaraan mee te werken. Het gaat dan met name om situaties waarin de fiscale duiding van feiten duidelijk is, maar de inspecteur, om een boete aan een medepleger te kunnen opleggen, onderzoek wil doen naar de schuldvraag. Hij zou dan bijvoorbeeld mogelijk de adviseur zelfs kunnen verplichten om al zijn e-mails met betrekking tot een bepaalde cliënt te verstrekken. De drempel voor de inspecteur om een fiscale (vergrijp)boete op te leggen aan de adviseur wordt daarmee verlaagd.

Commentaar
Natuurlijk kan een gedegen schuldonderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de keuze om wel of niet een boete op te leggen, maar op dit moment zijn er nog grote vraagtekens te zetten bij de rechtsbescherming van die adviseur in dit wetsvoorstel. Het afdwingen van informatie om een boete op te kunnen leggen, is ons inziens altijd strijdig met artikel 6 EVRM.

Tip
Het advies is om altijd terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie waarop de inspecteur een boete zou kunnen baseren voor jou of voor je cliënt.