Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Scheepsbouwer met de schrik vrij na terugdraaien faillietverklaring

Het verhaal van scheepsbouwer Peter Versluis is opmerkelijk en illustreert de impact van een faillissementsverzoek. Wat is hier precies gebeurd? Op 26 maart 2024 werd het faillissement van PMV Investments B.V., een overkoepelende holding van Peter Versluis’ scheepvaartactiviteiten, uitgesproken. Dit nieuws verspreidde zich snel via het Financieele Dagblad en andere media. Maar op 8 april jl. volgde een verrassende wending: het faillissement werd teruggedraaid. Hoe was dit mogelijk?

Het draait allemaal om een mondelinge behandeling bij de rechtbank. Wanneer een crediteur een faillissementsverzoek indient, wordt er een zitting gepland waarbij beide partijen hun standpunten kunnen toelichten. In het geval van Peter Versluis was er sprake van een misverstand: hij verscheen niet op tijd voor deze mondelinge behandeling. Als gevolg daarvan werd het faillissement bij verstek uitgesproken, zonder dat hij de kans kreeg om zijn verweer te voeren. ‘Bij verstek’ betekent dat degene van wie het faillissement is uitgesproken, niet gehoord is tijdens de procedure.

Gelukkig biedt de Faillissementswet een uitweg: de gefailleerde kan binnen veertien dagen na de uitspraak in verzet gaan. Peter Versluis deed dit met succes. Hij kon aantonen dat de vordering die aan het faillissementsverzoek ten grondslag lag, tijdig was betaald. Hierdoor ontsprong hij de dans en kwam hij met de schrik vrij. Als het faillissement niet was teruggedraaid, had dit ernstige gevolgen gehad. Dit voorval benadrukt de kracht van een faillissementsverzoek als instrument om een crediteur tot betaling te dwingen. Het is een complexe juridische kwestie die je niet moet onderschatten.