Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Salderingsregeling zonnepaneelhouders blijft voorlopig bestaan

De huidige salderingsregeling voor zonnepaneelhouders wordt niet per 2025 vervangen door de ‘Wet afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers’. De Eerste Kamer heeft namelijk het laatstgenoemde wetsvoorstel verworpen. De salderingsregeling blijft dus voorlopig bestaan. De zonnepaneelhouders mogen daardoor de opgewekte stroom die zij aan het stroomnet teruggeven volledig blijven aftrekken van hun eigen stroomverbruik. Vanaf 2025 zouden zij op grond van het voorstel nog slechts 64% van de teruggeleverde stroom mogen salderen met de verbruikte stroom. Dit percentage zou tot en met 2030 aflopen tot 28%. Vanaf 2031 zou saldering niet meer mogelijk zijn.

Vanaf 2025 zouden zonnepaneelhouders een volledige vergoeding krijgen voor de 64% gesaldeerde stroom. Voor de niet-gesaldeerde 36% teruggeleverde stroom, zouden zij een redelijke vergoeding ontvangen. Die prijs zou in de praktijk lager zijn dan de prijs per kWh die zij voor de verbruikte stroom hebben betaald. In het voorstel was wel opgenomen dat die prijs minimaal 80% moest zijn van het tarief dat zonnepaneelhouders hebben afgesproken met hun energieleveranciers.

 Praktische knelpunten

Een van de redenen om het wetsvoorstel af te wijzen is de uitvoerbaarheid. Volgens de Eerste Kamer zijn er nog te veel praktische knelpunten, die eerst opgelost moeten worden. Zo werd onlangs bekend dat er nog een relatief grote groep huishoudens met zonnepanelen is zonder slimme meter, waardoor de levering en teruglevering van elektriciteit aan het net niet afzonderlijk kunnen worden gemeten. Een belangrijk bezwaar is ook dat de nieuwe regeling de stimulans om te investeren in zonnepanelen in belangrijke mate zou wegnemen, omdat dit financieel minder aantrekkelijk zou worden.