Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Rol non-bancaire financiers neemt toe

Uit onafhankelijk onderzoek van Stichting MKB Financiering is gebleken dat de rol van non-bancaire financiers blijft groeien. In 2022 is het totaal aan financiering gegroeid met 21% naar een bedrag van circa € 4 miljard. Maar liefst een op de vier financieringsaanvragen die kleiner zijn dan € 1 miljoen wordt bij een andere partij ingediend dan bij de traditionele bankinstelling. De groei zit vooral in de behoefte aan vastgoedfinanciering en oplossingen middels direct lending. Dit onderzoek tekent nogmaals de ervaring in de markt dat bankfinancieringen moeizaam worden verstrekt. Dit geldt met name voor financieringsaanvragen beneden de € 250.000.