Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Rekenregels 2024

De rekenregels 2024 zijn gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Zo wordt het maximumdagloon per 1 januari 2024 vastgesteld op € 274,44. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. In de bijlage staan de premies en premiegrenzen gedurende 2024. Een andere bijlage bevat een overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen.