Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Reiskosten coronavaccinatie aftrekbaar als specifieke zorgkosten

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een aantal standpunten gepubliceerd inzake (reis)kosten die samenhangen met coronatesten en coronavaccinaties. Kosten van het afnemen van coronatesten zijn volgens de Kennisgroep niet aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Dit geldt dan ook voor de met de coronatesten samenhangende reiskosten. De met de gratis coronavaccinatie samenhangende reiskosten zijn daarentegen wél aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Helaas komt de Belastingdienst pas nu met dit standpunt. Dit speelt immers al vanaf belastingjaar 2021, waarin de eerste vaccinaties in het voorjaar van dat jaar werden gegeven.

Tip
Heb je een cliënt die de aangifte IB 2021 of IB 2022 al heeft ingediend waarbij aftrek voor specifieke zorgkosten in aanmerking is genomen? Bekijk dan of het de moeite waard is om alsnog de gemaakte reiskosten naar de vaccinatiecentra te claimen. Het gaat om de werkelijk gemaakte vervoerskosten (dus niet beperkt tot € 0,19 per kilometer)! Is de aanslag IB 2021 of IB 2022 al definitief vastgesteld? Dan kan worden overwogen om te verzoeken om ambtshalve teruggaaf. Het standpunt van de Kennisgroep betreft immers geen nieuwe jurisprudentie.