Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Realisatie nieuw box-3-stelsel en voorbereidingen uitspraken Hoge Raad

De implementatie van het nieuwe box-3-stelsel wordt voor burgers én de Belastingdienst een lastige opgave. Burgers zullen meer gegevens zelf moeten invullen in hun IB-aangiften en de Belastingdienst zal dus meer gegevens moeten uitvragen. Ook vraagt het nieuwe stelsel om grote investeringen in IV-systemen, dienstverlening en toezichtcapaciteit. Hierdoor kan het huidige wetsvoorstel waarschijnlijk maar deels worden geïmplementeerd in 2027. De onzekerheid over de uitkomsten van de box-3-procedures bij de Hoge Raad werkt hierbij ook vertragend. De Belastingdienst bereidt zich hier momenteel op voor. Dit staat in een brief van staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

De definitieve IB-aanslagen over 2021 en 2022 met box-3-inkomen dat uit meer bestaat dan bank- en spaartegoeden, worden momenteel aangehouden in afwachting van de uitspraken van de Hoge Raad. Nu die uitspraken later komen dan verwacht, zullen de definitieve IB-aanslagen over 2021 toch alvast opgelegd moeten worden om verjaring te voorkomen. De vervolgstappen voor deze groep (55.000 aanslagen) worden nu in kaart gebracht. Ook de IB-aanslagen 2023 met box-3-inkomen dat uit meer bestaat dan bank- en spaartegoeden zullen worden aangehouden.

Voorbereidingen Belastingdienst
De Belastingdienst houdt er rekening mee dat de Hoge Raad de conclusie van A-G Wattel en de analyse van A-G Pauwels zal volgen. In dat geval zullen belastingplichtigen de gelegenheid moeten krijgen om het werkelijke rendement aannemelijk te maken. Hiervoor wordt het digitale formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’ ontwikkeld. Dit formulier wordt in de systemen van de Belastingdienst geïmplementeerd, zodra de uitkomsten van de procedures bij de Hoge Raad bekend zijn.