Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

R&D-kosten verlagen met WBSO

Sinds 8 november kunnen WBSO-aanvragen voor 2024 worden ingediend. Is de startdatum van de S&O-werkzaamheden 1 januari 2024? Dan moet de aanvraag uiterlijk 20 december 2023 binnen zijn bij de RVO. Deze fiscale stimuleringsregeling compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd. Een ondernemer kan al voor WBSO in aanmerking komen als hij iets ontwikkelt dat voor hem/haar technisch nieuw is. Hierdoor komen ook bedrijven die van origine geen ontwikkelbedrijf zijn in aanmerking voor de WBSO.

Ook kan de WBSO grote voordelen geven wanneer een bedrijf zich richt op de (nieuw)bouw van R&D- en/ of labruimtes en overige externe kosten en uitgaven voor prototypeontwikkeling, proefbatches, externe testen, grondstoffen en het aanschaffen van lab-, of pilotapparatuur.

WBSO-parameters ongewijzigd

Doordat extra budget is vrijgemaakt voor de innovatieregeling WBSO kunnen de parameters in 2024 ongewijzigd blijven:

  • tarief eerste schijf: 32%;
  • tarief eerste schijf starters: 40%;
  • grens eerste schijf: € 350.000 S&O-grondslag;
  • tarief tweede schijf: 16%.