Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

In lijn met het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met één megaton worden verminderd. Daarom zijn organisaties met 100 of meer werknemers (die meer dan 20 uur per maand werken) vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over zowel zakelijk als woon-werkverkeer. Voor organisaties met minder dan 100 werknemers is het indienen van gegevens optioneel. De gegevens voor het jaar 2024 moeten uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend via een digitaal formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op dit formulier worden de kilometers per vervoermiddel en per brandstoftype gerapporteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Na het invoeren van deze gegevens berekent het systeem de CO2-uitstoot voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke mobiliteit. Zodra het formulier is ingediend, genereert het systeem een rapport met een samenvatting van de gegevens en de berekende CO2-uitstoot.

Tip
Moet of wil je deze gegevens indienen? Zorg er dan voor dat je de benodigde informatie goed bijhoudt, zodat het invullen van de rapportage vlot verloopt.

delen via