Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Planning Wtp in Eerste Kamer wordt krap

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 11 april 2023 besloten ernaar te streven de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) af te ronden voor de Kamerwisseling op 1 juni. De plenaire behandeling vindt plaats op 22 en 23 mei 2023. Daarbij zouden een eventuele derde termijn en stemmingen dan plaats kunnen vinden op dinsdag 30 mei 2023. Dit is onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de eventuele nota naar aanleiding van het verslag. In principe is 30 mei de laatste dag om te stemmen voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt.

De SP had om uitstel gevraagd en daar stemde een (oppositie)meerderheid voor – tegen de zin van de coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie. Als er nogmaals een kleine vertraging komt, dan kan deze Eerste Kamer niet meer in de huidige samenstelling stemmen. En als deze Eerste Kamer de Wtp niet afrondt, raakt de ingangsdatum van 1 juli aanstaande uit zicht. Wordt het dan ‘automatisch’ 1 januari 2024? Dat is de vraag. Het is minder zeker dat in de nieuwe Eerste Kamer een meerderheid voor de pensioenwet stemt. Tegenstanders van invoering hopen dan ook dat van uitstel afstel komt.

Partnerpensioen verandert onder de Wtp

Als de Wtp ingaat, komt er een onderscheid in de dekking bij overlijden vóór de pensioendatum en overlijden in de uitkeringsfase. Het belangrijkste verschil met het huidige systeem: het partner- en wezenpensioen wordt in de opbouwfase gebaseerd op maximaal 50% van het pensioengevend loon. Dat is onafhankelijk van het aantal dienstjaren en zonder aftrek van de AOW-franchise. Voor het wezenpensioen komt er een vaste eindleeftijd van 25 jaar. Bij overlijden vanaf de pensioendatum blijft het partnerpensioen in beginsel 70% van het ouderdoms-pensioen. Het begrip ‘partner’ wordt verder geüniformeerd, zodat daar geen verschil meer in bestaat tussen pensioenregelingen.