Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

PFZW op weg naar een Wtp-regeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over de ambitie om in 42 jaar een pensioen te hebben van 80% van de pensioengrondslag. De nieuwe solidaire premieregeling moet zorgen voor behoud van koopkracht en bestaanszekerheid en voor iedereen – ook gepensioneerden – worden de pensioenen per 1 januari 2026 omgezet naar de nieuwe regeling (invaren).

Opmerkelijk is dat het partnerpensioen liefst 40% wordt van het pensioengevend salaris. Voor medewerkers met een relatief laag salaris is dat een flinke verruiming van het nabestaandenpensioen. Er komt een compensatie om de nadelen van het afschaffen van de huidige regeling te verzachten. Afhankelijk van de dekkingsgraad bij de overgang zal het vermogen evenwichtig worden verdeeld.