Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Persoonlijk pensioenadvies is belast loon

Op 3 oktober 2023 heeft de Kennisgroep loonheffing een algemeen standpunt gepubliceerd over de verstrekking van persoonlijk pensioenadvies. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes binnen de pensioenregeling. De kennisgroep stelt dat er sprake is van belast loon als de werkgever de kosten van (aanvullend) persoonlijk pensioenadvies voor zijn rekening neemt als dat verder gaat dan (onbelaste) informatieverstrekking. Zou een werknemer zelf een adviseur hebben ingeschakeld voor het advies, dan komen de lasten immers voor rekening van de werknemer.

Tip
De kosten van de adviseur zijn wel zuivere werkgeverskosten als de werkgever nieuwe werknemers laat bijpraten door een specialist (intern of extern) over de kenmerken van de pensioenregeling van de werkgever. Dat is geen persoonlijk advies waarvoor belastbaar loon ontstaat. In algemene zin kan dus pensioeninformatie worden gegeven, maar zodra dat uitmondt in een mondeling of schriftelijk advies aan een werknemer, is er sprake van advisering