Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overdracht portefeuille Optas naar AEGON had niet zo gemogen

In 2018 verleende De Nederlandsche Bank (DNB) instemming om een portefeuille met pensioencontracten van Optas over te hevelen naar AEGON. Van de voorgenomen portefeuilleovergang zijn toen publicaties geweest in de Staatscourant en enkele landelijke dagbladen, maar de betrokken polishouders zijn zelf niet rechtstreeks geïnformeerd.

Een groep polishouders is het niet eens met deze gang van zaken en wil dat de overdracht wordt teruggedraaid. Rechtbank Rotterdam geeft hun gelijk. Volgens de rechter is maar een beperkt deel van de polishouders bereikt en hadden ze dus geen reële mogelijkheid om zich tijdig te verzetten, of om zich nader te laten informeren.

DNB had volgens de rechter opdracht moeten geven om polishouders persoonlijk aan te schrijven. Omdat zij niet deugdelijk zijn geïnformeerd en zo geen eigen afweging konden maken, hoeven zij zich niet neer te leggen bij die overdracht. Het instemmingsbesluit van DNB wordt vernietigd. Daarmee is er dus voor alle partijen werk aan de winkel om de instemmingsprocedure over te doen.