Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Ook duurzaamheid: goed zorgen voor je personeel

Duurzaamheid is een heel breed en divers onderwerp, dat ook de relatie werkgever-werknemer (personeelsbeleid) raakt. Het gaat dan onder meer over het welbevinden en de tevredenheid van personeel. Zo heeft de werkgever verplichtingen met betrekking tot ziek personeel, zoals het inkopen van arbodienstverlening en het ondernemen van acties en investeringen, gericht op het herstel en de re-integratie van de werknemer. En worden er bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten uitgevoerd waarbij de fysieke veiligheid van het personeel in het geding kan zijn? Dan dient de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen (zoals veiligheidsschoenen en valbescherming).

Als er in werksituaties (bijna) ongevallen gebeuren, is de werkgever verplicht om deze te bespreken met het personeel, om er samen lering uit te trekken. De gedeelde inzichten moeten dergelijke situaties in de toekomst voorkomen, zodat medewerkers gezond blijven en er veilig gewerkt wordt op de werkvloer. Een werkgever die ook in andere opzichten goed zorgt voor zijn personeel, krijgt normaliter met minder uitval en verzuim te maken. Tenzij andere factoren een rol zouden spelen, zoals te weinig salaris of gebrek aan ontwikkelingskansen, zijn medewerkers tevreden en voelen ze daardoor ook geen drang om voor een andere werkgever te kiezen. Deze vorm van duurzaamheid in de vorm van goed zorgen voor het personeel oefent bovendien ook aantrekkingskracht uit op nieuw personeel. En dat leidt er dan weer toe dat de werkgever meer opdrachten kan aannemen.

Duurzaamheid en groei
Tevreden medewerkers zijn ook nog eens prima ambassadeurs voor de werkgever. Zij vertellen immers uit eigen beweging met enthousiasme over het bedrijf en dat voelen potentiële klanten. De werkzaamheden voor die nieuwe klanten kunnen vervolgens ook worden uitgevoerd, omdat de werkgever voldoende personeel heeft om dat te doen. Duurzaamheid in de vorm van goede zorg en aandacht voor het personeel draagt dus bij aan een betere winstgevendheid en groei van de onderneming. Welke ondernemer wil dat nou niet?