Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Ontslagvergunning UWV en opzegging van het dienstverband

De aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV is nodig om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tenminste, als het gaat om het geval dat een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest of als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag. Na het verlenen van de vergunning moet er nog wel een opzeggingsbrief worden verstuurd. Heel incidenteel vergeten werkgevers dit nog weleens. Let op: een ontslagvergunning is maar 4 weken geldig. De opzegtermijn mag worden verminderd met de proceduretijd, maar kan nooit korter zijn dan een maand. De proceduretijd wordt altijd vermeld in de ontslagvergunning. Maar hoe werkt dit dan?

Voorbeeld
Het UWV verleent op 8 maart 2023 de ontslagvergunning. De behandelingsduur bij het UWV bedroeg 20 dagen. Op grond van de duur van het dienverband is er sprake van 4 maanden opzegtermijn. De werkgever stuurt op dezelfde dag nog – aangetekend – de opzeggingsbrief. Dit komt neer op 8 juli 2023 – 28 dagen = 10 juni 2023. Opzegging kan dan plaatsvinden tegen het einde van de maand, is dus per 1 juli 2023 (laatste werkdag is 30 juni 2023).