Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Onderzoek brengt belangrijkste argumenten voor zakelijke mediation in kaart

Wat zijn de belangrijkste redenen voor (onder andere) ondernemers om voor mediation te kiezen bij zakelijke conflicten? Het Platform Business Mediation heeft hier recent een (vervolg)onderzoek naar uitgevoerd. De 5 belangrijkste redenen die ondernemers aanvoeren om voor zakelijke mediation te kiezen, zijn: 1) behoud van de relatie, dan wel de relatie op een nette en zorgvuldige wijze beëindigen; 2) de snelheid van mediation boven een (slepende en/of) onzekere juridische procedure; 3) de werkelijke oorzaak van het conflict kan beter besproken worden, waarbij er meer ruimte is voor emoties (partijen voelen zich beter gehoord en begrepen). Wat zijn de andere 2 redenen?

Als 4e reden wordt genoemd dat er meer ruimte is voor eigen inbreng en dus ook voor creatieve(re) oplossingen. Men heeft dus meer invloed op de uitkomst/oplossing. Tot slot 5) worden de (lagere) kosten genoemd. Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat de lagere kosten voor het mkb een belangrijkere rol spelen dan bij het grootbedrijf. In het jongste onderzoek spelen de kosten wel een rol, maar minder prominent dan in eerdere onderzoeken naar voren kwam.

Waarom liever geen mediation?
De belangrijkste redenen om niet voor mediation te kiezen zijn:

  • Ten minste 1 partij denkt juridisch zeer sterk te staan en geeft de voorkeur aan procederen.
  • Via een juridische procedure meent een partij veel meer druk te kunnen uitoefenen.
  • Het risico dat er geen afspraak tot stand komt en partijen alsnog moeten gaan procederen.

Bij het derde argument komt de onbekendheid met mediation sterk naar voren. Dat is jammer, want een mediationtraject helpt partijen juist om (van beide zijden) de belangen, behoeften en zorgen beter in kaart te krijgen. Mocht het onverhoopt toch tot een procedure komen, dan kan deze hierdoor veel gerichter worden gevoerd.

Tip
In de praktijk blijkt dat maar liefst 75% van de bedrijven die ervaring heeft met mediation daar in de toekomst opnieuw of vaker voor zou kiezen. Duidelijk is dat ‘bekend’ dus ook ‘bemind’ maakt! Overweeg zakelijke mediation dus als serieuze optie!