Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Onderhands schuldig erkend en vervallen – wat nu?

Het komt niet vaak voor, maar in het laatste besluit van 13 december jl. is er toch een goedkeuring aan gewijd. Stel je voor dat iemand een onderhandse schuldigerkenning heeft verricht, maar is overleden voordat deze notarieel kon worden bevestigd of afgelost. De schuldigerkenning is dan nietig (zie BW 7:177). Is de begunstigde nu tevens erfgenaam, dan is er niet zoveel aan de hand, behalve dan dat de beoogde besparing zich niet voordoet. De betaalde schenkbelasting kan dan eenvoudig worden verrekend met de nog te betalen erfbelasting. Maar wat nu als de begunstigde van de – achteraf – nietige schuldigerkenning geen erfgenaam is?

Voor dat geval heeft de staatssecretaris in zijn besluit van 13 december jl. een goedkeuring gegeven. Als de begiftigde niet tevens erfgenaam is, kan deze de betaalde schenkbelasting terugvragen door het doen van aangifte, overeenkomstig artikel 53 Successiewet. Daarbij moeten de betaalde schenkbelasting en eventuele tijdens leven gedane aflossingen worden aangetoond.

Tip
Heb je een onfortuinlijke cliënt die in deze situatie verkeert? Wijs hem of haar dan op het bestaan van deze mogelijkheid om dan in elk geval de schenkbelasting terug te vragen.