Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Nieuwe vaststellingsmethodiek rendementspercentages box 3 – wijziging Belastingplan 2024

De rendementspercentages van banktegoeden en schulden in voorlopige IB-aanslagen moeten actueler worden vastgesteld. Dit volgt uit een nota van wijziging bij het Belastingplan 2024. Daarin wordt voorgesteld om het percentage voor banktegoeden vast te stellen op het door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande kalenderjaar op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Het percentage voor schulden wordt vastgesteld op het door DNB gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande kalenderjaar over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens.

De rendementspercentages voor banktegoeden en schulden moeten zo actueel mogelijk worden vastgesteld bij het opleggen van voorlopige IB-aanslagen. Zo wordt het verschil in grondslag tussen voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen verkleind en daarmee de kans dat de belastingplichtige belastingrente verschuldigd wordt.