Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Mogelijkheden uitstel afschaffing IACK en alternatieven

De geplande afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 staat ter discussie. Staatssecretaris Van Rij geeft in een brief aan de Tweede Kamer vier mogelijkheden om de afschaffing uit te stellen tot 1 januari 2027, eventueel in combinatie met een alternatief afbouwtraject. Het uitstel tot 1 januari 2027 hangt samen met de geplande herziening van de kinderopvangtoeslag per die datum. Staatssecretaris Van Rij geeft mee dat een eventueel voorstel voor aanpassing van de geplande afschaffing van de IACK per 1 januari 2025 alleen kan worden uitgevoerd als dit voorstel uiterlijk 31 december 2023 is aangenomen door beide Kamers.

In het Belastingplan 2023 is besloten dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2025 wordt afgeschaft. Alleen ouders die een kind hebben dat is geboren vóór 1 januari 2025 én die aan de overige voorwaarden voldoen, komen nog voor de IACK in aanmerking. Aangezien de IACK geldt voor kinderen tot 12 jaar, zou dit betekenen dat de IACK per 1 januari 2037 vervalt.