Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Minister wil positie onterfde minderjarigen versterken

In een testament kun je bepalen wie jouw erfgenamen zijn. Maar deze testeervrijheid wordt beperkt door de legitieme portie. Kinderen die onterfd zijn, kunnen zich melden bij de executeur of de erfgenamen en hun legitieme portie inroepen. Dat is een vordering in geld van – eenvoudig gezegd – de helft van wat ze geërfd zouden hebben als er geen testament zou zijn. Om dit recht in te roepen, hebben kinderen op grond van 4:85 BW vijf jaar de tijd. Maar hoe zit dat als een kind nog minderjarig is?

Een minderjarig kind is voor het beroep op de legitieme portie niet alleen afhankelijk van het tijdig optreden door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Er zou ook een tegenstrijdig belang kunnen zijn tussen de wettelijk vertegenwoordiger en het kind, waardoor de wettelijk vertegenwoordiger de termijn bewust laat verstrijken. Daarom wil de Minister voor Rechtsbescherming de wet aanpassen. De genoemde vervaltermijn van vijf jaar zou pas in moeten gaan op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Het voorstel is onderdeel van een aangekondigd wetsvoorstel om het vermogen van minderjarigen beter te beschermen.