Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Mildere beoordeling termijnoverschrijdingen nodig volgens CBb

Ondernemers, maar ook hun adviseurs, hebben in de dagelijkse praktijk veel te maken met indieningstermijnen van bijvoorbeeld aangiften of bezwaarschriften. En omdat het er zoveel zijn en de post ook niet altijd meewerkt, gaat het bij ieder van ons weleens een keertje mis. Als de termijnoverschrijding dan niet (zoals dat heet) verschoonbaar is, kan een vervelende verzuimboete of een niet ontvankelijk bezwaarschrift het gevolg zijn. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs laten weten dat bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding meer maatwerk moet worden geleverd.

Volgens het CBb moet bij die beoordeling meer dan voorheen rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden. Hierbij kan het gaan om persoonlijke omstandigheden, zoals psychisch onvermogen, ernstige ziekte of ongeval van de indiener, of ziekte of overlijden van diens naasten. Het kan ook gaan om externe omstandigheden, zoals een natuurramp, een besmettelijke dierziekte op het bedrijf of een brand in een woning of bedrijfspand. Ook is belangrijk wat de indiener zelf heeft gedaan om een termijnoverschrijding te voorkomen. Daarbij mag je van een grotere professionele rechtshulpverlener meer verwachten op het terrein van termijnbewaking en vervanging dan van een boekhouder/zzp’er. Een termijnoverschrijding zal dus eerder verschoonbaar zijn, maar kan natuurlijk het beste worden voorkomen.

Tip
Kom je in de knel met de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift? Dien dan binnen de termijn van zes weken een zogenoemd ‘pro-forma bezwaarschrift’ in. Dat is een bezwaarschrift zonder motivering, dat je zelfs per e-mail kunt versturen naar de Belastingdienst. De inspecteur is verplicht om je dan een termijn te bieden voor het alsnog motiveren en onderbouwen van je bezwaarschrift.