Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Maatschap aangaan met terugwerkende kracht?

Aan een overeenkomst tot het aangaan van een personenvennootschap, zoals een maatschap of een vof, kan maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden verleend. Dit is mogelijk op grond van een besluit van de staatssecretaris. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat er geen sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs in een casus geoordeeld over de vraag of er sprake was van een incidenteel fiscaal voordeel. De belanghebbende was tot 1 januari 1999 maat in een maatschap. Op 1 januari 1999 verkocht hij zijn melkquota aan de andere maat en staakte daarmee zijn onderneming.

Op 26 april 2016 is belanghebbende opnieuw toegetreden tot de maatschap, waarbij hij een vordering en vastgoed heeft ingebracht. In de aangifte inkomstenbelasting 2016 is het ingebrachte vermogen niet tot het box-3-vermogen gerekend per 1 januari 2016. De inspecteur legt een navorderingsaanslag op waarbij het box-3-vermogen wordt gecorrigeerd. Volgens de inspecteur kan aan de overeenkomst geen terugwerkende kracht worden verleend omdat er sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat in dit geval géén sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Het is in de praktijk niet ongebruikelijk dat een maatschapsovereenkomst met terugwerkende kracht wordt aangegaan. Daarbij is het box 3-voordeel een permanent voordeel; niet alleen per 1 januari 2016 maar ook in de jaren daarna. Aan de maatschapsovereenkomst kon daarom terugwerkende kracht worden toegekend.