Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Loonkostensubsidies nog vaak onderbenut

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Veel werkgevers maken op dit moment nog steeds onvoldoende gebruik van deze loonkostenvoordelen, zo blijkt volgens het UWV. Hierdoor worden mogelijkheden onbenut gelaten, maar er worden ook onnodig (loon)kosten gemaakt. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om de mogelijkheden (zoals deze loonkostensubsidies) goed in beeld te hebben.

De loonkostenvoordelen (LKV) zijn bedoeld om de mensen die (volgens de overheid) een zwakkere positie hebben op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een baan. Voor het verkrijgen van de LKV is een van de voorwaarden dat de werknemer binnen een termijn van drie maanden een doelgroepverklaring aanvraagt bij het UWV of bij zijn/haar gemeente. Als de werknemer deze verklaring te laat aanvraagt, kan er geen beroep meer worden gedaan op de LKV!

Administratieve vastlegging
Om ervoor te zorgen dat de werknemer de doelgroepverklaring gaat aanvragen, kan deze afspraak ook worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het ook van belang dat in de administratie duidelijk is dat er sprake is van een werknemer met een LKV. Een ziekmelding moet zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het UWV. Aangezien niet of te laat ziekmelden gevolgen kan hebben voor de WGA-premie, is het dus van belang om dit goed te bewaken.