Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Langdurig ziek en een vaststellingsovereenkomst? – Let op met terugbetalingen!

Als een langdurig zieke werknemer de wachttijd heeft doorlopen, kan het dienstverband worden ontbonden. De werkgever rekent de transitievergoeding daarbij af. En als het goed is, krijgt de werkgever van het UWV de uitbetaalde transitievergoeding terug. Maar soms lopen zaken anders, zoals in de hierna volgende casus. Daarin sluiten een werkgever en werknemer na de wachttijd een vso af, met afrekening van de transitievergoeding. De werkgever was bedacht op enig risico en nam daarom een clausule op. Wat was de inhoud daarvan?

In de clausule werd overeengekomen dat “… in het geval het UWV de betaalde vergoeding niet compenseert, de werknemer binnen vijf dagen de betaalde transitievergoeding moet terugbetalen.” Zo op het eerste gezicht een klein risico. De clausule pakt uit in het voordeel van de werkgever, want het UWV keert hier de compensatie onverwacht niet uit. Omdat de (inmiddels) ex-werknemer de transitievergoeding nu moet terugbetalen, gaat deze in bezwaar tegen het UWV-besluit in plaats van de werkgever, maar verliest dit. Daarentegen kent de rechter in beroep de vordering wel toe. Ook eiste de rechter dat het UWV een nieuw besluit neemt. Tot zover de overwinning voor de ex-werknemer.

Het UWV gaat in hoger beroep, want het UWV vindt de ex-werknemer geen rechtstreeks belanghebbende. De regeling van de Compensatie Transitievergoeding richt zich namelijk uitsluitend tot werkgevers. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) besluit als volgt. Zij stelt dat de ex-werknemer niet als rechtstreeks belanghebbende kan worden aangemerkt bij het compensatiebesluit. De terugbetaling is immers het gevolg van een afspraak in de beëindigingsovereenkomst tussen de betrokkene en de werkgever. De ex-werknemer heeft alleen een afgeleid belang via de contractuele relatie met de werkgever.

Commentaar

De vraag wie als belanghebbende kan worden beschouwd, wordt vrij nauw geïnterpreteerd. Waarom? De overheid wil voorkomen dat eenieder die ook maar iets met een besluit van doen heeft (een afgeleid belang heeft), een rechtsmiddel kan aanwenden. Deze clausule beperkt het risico voor werkgevers. Maar voor de werknemer betekent dit dat het risico op zijn of haar bordje komt te liggen.