Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kwijtschelding en betalingsregelingen bij problematische schuldensituatie

Veel ondernemers verkeren in problemen in verband met de terugbetaling van belastingschulden, vaak nog uit de coronatijd. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft onlangs vragen beantwoord waaruit duidelijk wordt wanneer volgens de fiscus sprake is van een zogenoemde ‘problematische schuldensituatie’. Ook blijkt daaruit welke ruimte de Ontvanger nog heeft voor uitstel van betaling als hij een kwijtscheldingsverzoek afwijst – omdat daarvan geen sprake is. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van problematische schulden.

Bij problematische schulden is het redelijkerwijs te voorzien dat de belastingschuldige zijn schulden niet kan blijven betalen of dat hij daar al mee opgehouden is. In die situatie is geen aflossing binnen redelijke termijn te verwachten. Als de Ontvanger vindt dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie, kan hij een voorstel voor een oplossing met kwijtschelding afwijzen. Wel kan hij in dat geval de belastingschuldige langer dan twaalf maanden uitstel van betaling verlenen, als de belastingschuldige zijn belastingschuld niet binnen die standaardperiode kan aflossen. De belastingschuldige moet zich daarbij inspannen om de schuld wel zo snel mogelijk af te lossen.

Tip
Neem altijd tijdig contact op met de Ontvanger bij betalingsproblemen.