Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kwaliteit incassobureau beter te controleren per 1 juli 2023

Met de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 juli 2023 wordt het makkelijker om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van incassobureaus. Vanaf deze datum moeten incassobureaus een vergunning hebben om bepaalde diensten uit te mogen voeren, zoals incassodiensten. Ook moeten ze in een openbaar register komen te staan en hun opdrachtgevers precies en duidelijk informeren over hun rechten en plichten. Daarbij moeten incassobureaus aan bepaalde eisen voldoen als het gaat om kwaliteit en professionaliteit. Niet geregistreerde incassobureaus die toch incassodiensten aanbieden of uitvoeren, zijn in overtreding.

Overgangsrecht
Als de wet daadwerkelijk ingaat per 1 juli 2023, krijgen incassobureaus die al actief zijn in deze tak van sport een jaar de tijd om aan de eisen te voldoen en een registratie te krijgen.