Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kwalificatievraag: huur of bruikleen?

Huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten komen in de praktijk vaak voor. Het voornaamste verschil tussen deze overeenkomsten is het feit dat er bij een huurovereenkomst een tegenprestatie verschuldigd is. Dit verschil lijkt eenvoudig. Toch kan er discussie ontstaan over de vraag hoe een overeenkomst gekwalificeerd moet worden. Deze kwalificatie is van belang, omdat de huurder van een woning huurbescherming geniet indien er sprake is van een huurovereenkomst. Als dezelfde huurder de woning in gebruik mag nemen op grond van een bruikleenovereenkomst, geniet hij deze huurbescherming niet.

In een recente zaak heeft de Hoge Raad de vraag moeten beantwoorden of er sprake was van een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. De woning was in gebruik door een bewoonster. Zij was – naast kosten voor gas en elektriciteit – een maandelijks bedrag van € 150 verschuldigd voor de beheerkosten. Het Hof heeft geoordeeld dat dit gezien kon worden als een tegenprestatie, waardoor er sprake was van een huurovereenkomst. De Hoge Raad ging hier niet in mee en oordeelt dat er geen sprake is van een tegenprestatie. De overeenkomst dient te worden gekwalificeerd als een bruikleenovereenkomst. Het hof achtte relevant dat:

  • de bewoonster na verloop van tijd een hogere vergoeding moest betalen;
  • de hoogte van het bedrag meer was dan louter symbolisch;
  • er geen acquisitie heeft plaatsgevonden;
  • niet valt in te zien op welke grond de bewoonster zou moeten meebetalen aan eigenaarsonderhoud.

Alleen de omstandigheid dat er geen acquisitie heeft plaatsgevonden, ziet op de lijst met gemiddelde kosten, aldus de Hoge Raad. Als deze kostenpost wordt weggelaten, resteert er een kostenpost die hoger is dan de gevraagde vergoeding.

Tip
Voorkom discussie, en laat je afspraken vastleggen door een advocaat of jurist. Zij kennen de risico’s.